nieważne

Pielęgnacja i czyszczenie

JAK DBAĆ O PRODUKTY.

Akcesoria są łatwe w pielęgnacji. Z reguły wystarczy regularne przecieranie miękką, wilgotną szmatką z dodatkiem mydła, a następnie spłukiwanie wodą i wycieranie do sucha. Dzięki temu zapobiegniemy gromadzeniu się na powierzchni osadów wapnia.

Używanie akcesoriów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, np. używanie wieszaka na ręczniki jako uchwytu łazienkowego lub przeciążanie półek łazienkowych może spowodować ich trwałe odkształcenie, uszkodzenie lub zniszczenie, a w konsekwencji doprowadzić do wypadku i poważnych obrażeń.

Nie stosować do wycierania: szorstkich gąbek, preparatów zawierających materiały ścierne, środków do usuwania osadów wapniowych i magnezowych oraz innych agresywnych preparatów zawierających rozpuszczalniki, kwasy mineralne, kwas octowy, amoniak itp. kontakt bez dokładnego spłukania może doprowadzić do miejscowego lub całkowitego wytrawienia powłoki.

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować trwałe uszkodzenie czyszczonej powłoki, co nie podlega gwarancji i wyklucza możliwość reklamacji.

INNE TEMATY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA